Vítáme Vás na stránkách
Domova seniorů Mšeno

kontakt:
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
IČO: 86 59 53 51
e-mail: dsmseno@seznam.cz
 

 

Kde nás najdete (mapa)
 

 

 
 

foto

 

Motto :
" Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne."

František Nepil

 

 

 

                    

 

  Zelená firma

 

 

 spuštěno 31.5.2016

                                                                       TOPlist

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

- zařízení zajišťuje ambulantní, popřípadě terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením.

Základní činnosti služby :
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • sociálně terapeutické činnosti;
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní služby poskytované osobám důchodového věku a také osobám se zdravotním postižením, kterým hrozí sociální vyloučení.

Uživatelem sociálních služeb se může stát každý občan ČR, který je poživatelem starobního důchodu nebo je osobou se zdravotním postižením ohroženou sociálním vyloučením a dosáhl osmnácti let věku.

Služby jsou poskytovány od pondělí do pátku, výjimečně také o víkendu.

Sociálně aktivizační služby jsou především zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, jejichž cílem je vyplnit smysluplně volný čas uživatele a udržovat či dále rozvíjet jeho schopnosti a všeobecný rozhled formou nenásilně vedených edukačních, relaxačních a oddechových aktivit. Služby mají za cíl prevenci sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Uživatelé mají právo zasahovat a aktivně se podílet na výběru tématu aktivit, mají právo podílet se na realizaci programu. Uživatelé mohou vznášet návrhy, námitky a podněty.

Účast na aktivizačních službách je dobrovolná, uživatel služby využívá podle svých zájmů, schopností a možností s ohledem na zdravotní stav.

Sociálně aktivizační služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

zpět
© WebCzech.cz