Vítáme Vás na stránkách
Domova seniorů Mšeno

kontakt:
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
IČO: 86 59 53 51
e-mail: dsmseno@seznam.cz
 

 

Kde nás najdete (mapa)
 

 

 
 

foto

 

Motto :
" Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne."

František Nepil

 

 

 

                    

 

  Zelená firma

 

 

 spuštěno 31.5.2016

                                                                       TOPlist

Služby

Hlavním předmětem činnosti zařízení je poskytování celodenní komplexní péče klientům domova.

Na základě žádosti o umístění, jsou do domova přijímáni zejména staří občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále staří občané, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Zařízení poskytuje :

  • pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zajišťuje celodenní komplexní péči o klienty domova ( ubytování, stravování, služby ), dále těmto klientům zajišťuje ošetřovatelskou, rehabilitační a léčebně preventivní péči,
  • terénní a ambulantní služby klientům pečovatelské služby,
  • ambulantní služby klientům denního stacionáře,
  • stravování starým občanům, těžce zdravotně postiženým občanům, pracovníkům pečovatelské služby, zaměstnancům domova seniorů a dalším občanům,
  • sociální a sociálněprávní poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti pro klienty DSM, klienty pečovatelské služby a denního stacionáře, seniory a zdravotně postižené občany z města a okolí,
  • pro klienty i ostatní občany, zařízení organizuje kulturní a společenské programy, pracovní a zájmové činnosti, apod.

Poskytování sociálních služeb DSM je zahájeno na základě žádosti občana podané u Poskytovatele sociální služby.

Každý klient uzavírá s Poskytovatelem písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče. Smlouva o poskytování služby upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb PS DSM. Smlouva je stanovena dle potřeb klienta, vždy však s ohledem na možnosti poskytovatele.

Dalšími službami, které jsou poskytovány v objektu DSM (nejen pro klienty) je ordinace praktického a kožního lékaře, ordinace psychiatra a psychoterapeuta dále manikúra, pedikúra, kadeřnictví, rehabilitace, masérské a rekondiční služby.

Domov seniorů poskytuje čtyři druhy sociálních služeb:

1) Domov pro seniory
2) Pečovatelskou službu
3) Denní stacionář

4) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální služby Domova seniorů Mšeno, p. o. jsou spolufinancovány Středočeským krajem

© WebCzech.cz