Vítáme Vás na stránkách
Domova seniorů Mšeno

kontakt:
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
IČO: 86 59 53 51
e-mail: dsmseno@seznam.cz
 

 

Kde nás najdete (mapa)
 

 

 
 

foto

 

Motto :
" Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne."

František Nepil

 

 

 

                    

 

  Zelená firma

 

 

 spuštěno 31.5.2016

                                                                       TOPlist

Pro návštěvníky

 1. Na návštěvu svého blízkého, přítele či známého se vhodným způsobem připravte.
   
 2. Zvolte přiměřenou dobu a délku návštěvy. Mějte na mysli i zdravotní stav navštíveného. Zvažte také množství návštěvníků. Raději rozložte možnosti návštěv do pravidelných a častějších termínů.
   
 3. Přijďte vhodně oblečeni, příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a strasti blízkého.
   
 4. Klienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte. Posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k životu či ke zlepšení jeho stavu nebo k vyrovnání se s projevy jeho zdravotního stavu. Nejednejte s ním jako s malým dítětem a respektujte jeho osobnost.
   
 5. Nesnažte se o tzv. radostný hovor za každou cenu. O velkých starostech raději mlčte, případně, je-li váš navštívený v obavách se svou nemocí, přiměřeným způsobem jej informujte. Rozhodně na něho nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Potřebu projevit jeho názor však umožněte, vyslechněte ho a spolupracujte s ním.
   
 6. Když hovor vázne, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní. Současné mlčení s vaší přítomností má také svůj smysl a půvab a může být terapeuticky velmi přínosné. Sledujte, zda navštívený není příliš unaven a je-li, taktně návštěvu přerušte, resp. zkraťte, nebo ji účastně dokončete v přátelském mlčení.
   
 7. Pamatujte na to, že zejména více nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. “obávané” rozhovory jsou z hlediska klienta voleny logicky a ventilace strachu má ozdravný účinek.
   
 8. Vždy berte ohled na spoluobyvatele! Při vstupu do pokoje pozdravte všechny. Při odchodu popřejte všem dobrou náladu nebo zlepšení obtíží. Opusťte pokoj v případě, že některý spoluobyvatel je v obtížném stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření či nějaký výkon, případně potřebuje-li vykonat toaletu v pokoji.
   
 9. Pokud chcete svému blízkému něco přinést, vycházejte z jeho skutečných osobních potřeb – zdravotních, z jeho opravdových zájmů, z naplněných i nenaplněných chvil v průběhu dne. Můžete se poradit s ošetřovatelským personálem, se sociálním pracovníkem i pracovníkem pro využívání volného času. Uvažujte spolu s vaším blízkým. Pomožte mu udržovat i rozšiřovat jeho skutečné fyzické i psychické možnosti. Mějte na paměti jeho pocity spokojenosti.
   
 10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín se snažte skutečně dodržet! Nedodržená návštěva i zpoždění je vaším blízkým přijímáno úzkostně, protože naplnění času v zařízení domova spojuje právě s vaší přítomností.
   
© WebCzech.cz