Vítáme Vás na stránkách
Domova seniorů Mšeno

kontakt:
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
IČO: 86 59 53 51
e-mail: dsmseno@seznam.cz
 

 

Kde nás najdete (mapa)
 

 

 
 

foto

 

Motto :
" Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne."

František Nepil

 

 

 

                    

 

  Zelená firma

 

 

 spuštěno 31.5.2016

                                                                       TOPlist

Pečovatelskou službu

- služba je poskytována občanům Města Mšena, kteří nejsou schopni si z důvodu věku či tělesného nebo zdravotního postižení sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci, či jiná fyzická osoba. Služba je realizována jako terénní služba v místě bydliště klientů nebo ambulantně v budově domova seniorů.

Základní činnosti služby:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Další činnosti:
  • sociální poradenství,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Posláním pečovatelské služby DSM je zajištění komplexní a kvalitní péče o občana, o jeho výživu a domácnost. PS do jisté míry kompenzuje sníženou soběstačnost starých i zdravotně postižených lidí, prodlužuje období jejich relativně nezávislého života v přirozeném prostředí vlastního domova a oddaluje nutnost ústavního zaopatření.

Pečovatelská služba se poskytuje za plnou i částečnou úhradu podle ceníku PS.

Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je sociální a zdravotní stav příjemce, jehož důsledkem je závislost na pomoci jiné osoby.

PS DSM neposkytuje služby osobám závislým na alkoholu, omamných látkách a osobám agresivním.

Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služeb.

PS DSM je poskytuje služby od pondělí do pátku ( pouze v pracovní dny ).

zpět
© WebCzech.cz