Vítáme Vás na stránkách
Domova seniorů Mšeno

kontakt:
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
IČO: 86 59 53 51
e-mail: dsmseno@seznam.cz
 

 

Kde nás najdete (mapa)
 

 

 
 

foto

 

Motto :
" Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne."

František Nepil

 

 

 

                    

 

  Zelená firma

 

 

 spuštěno 31.5.2016

                                                                       TOPlist

Domov pro seniory

- zařízení zajišťuje komplexní pobytové sociální služby převážně pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti služby :
  • poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla, žehlení,
  • poskytnutí stravy – celodenní stravování, dietní strava,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Občané jsou přijímáni do DS na podkladě žádosti, podané u Poskytovatele sociální služby.

Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí a v zařízení je volné místo, rozhodne komise o přijetí. Není-li volné místo, je žadatel zařazen do pořadníku čekatelů.

zpět
© WebCzech.cz