Vítáme Vás na stránkách
Domova seniorů Mšeno

kontakt:
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
IČO: 86 59 53 51
e-mail: dsmseno@seznam.cz
 

 

Kde nás najdete (mapa)
 

 

 
 

foto

 

Motto :
" Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne."

František Nepil

 

 

 

                    

 

  Zelená firma

 

 

 spuštěno 31.5.2016

                                                                       TOPlist

Denní stacionář

- zařízení zajišťuje ambulantní sociální služby převážně pro seniory, tělesně a zdravotně postižené spoluobčany z regionu, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je realizována ambulantně v budově domova seniorů.

Základní činnosti služby :

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další činnosti :

  • zajištění sociálního poradenství.

Posláním stacionáře DSM je zajištění kvalitní péče o občana, zajištění jeho potřeb a pomoci rodinám pečujícím o člověka, závislého na pomoci jiné fyzické osoby. Stacionář do jisté míry kompenzuje sníženou soběstačnost starých i zdravotně postižených lidí, prodlužuje období jejich relativně nezávislého života v přirozeném prostředí vlastního domova a oddaluje nutnost ústavního zaopatření.

Klienty stacionáře DSM jsou těžce zdravotně postižení občané, nemocní a staří lidé, kteří nejsou schopni si sami obstarat některé životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči.

Služby stacionáře se poskytují za úhradu podle ceníku Denního stacionáře DSM.

Podmínkou pro poskytování služeb denního stacionáře je sociální a zdravotní stav příjemce, jehož důsledkem je závislost na pomoci jiné osoby.

Do denního stacionáře nejsou přijímány osoby závislé na alkoholu, omamných látkách a osoby s agresivním chováním.

Služby denního stacionáře jsou poskytovány od pondělí do pátku ( pouze v pracovní dny ).
 

zpět
© WebCzech.cz